FELSEFE


Felsefe - bilgi ve bilgeliğe olan yakınlık - Batı postmodern toplumumuza giderek daha fazla kaybedilmiştir. Sosyoekonomimiz mikro-yönetime odaklanır ve faaliyetlerinin kapsamını başkalarına göre düşünmeden kısmi kazanç elde eder. Yaşamın dinamiklerini ve karşılıklılıklarını anlamak ve teşvik etmek için duyularımızı keskinleştirmek yerine, rahat bilişsel uyumsuzluğumuzu kucaklamayı tercih ediyoruz. Sadece insanlar ve doğa bundan acı çekmiyor, aynı zamanda kendi kendimizi de etkiliyor, mutlu bir hayat yaşamak isteyen herkes ahlakını ve bütünlüğünü sürdürmeye devam etmelidir. Bu aynı zamanda girişimcilik için de geçerlidir. Bu nedenle, ahlakın iyi ve sürdürülebilir ticaret için öncül olduğu felsefesini destekliyoruz.